Jussi Järvinen
Opiskelija, MFA Jewellery Art and Design / Opiskelija