Katja Lettinen
Korusuunnittelija, graafinen suunnittelija