Katja Rouvinen
Tilasuunnittelija Tak Kalustesuunnittelija TaM / Opiskelija