Leena Lappalainen
arkkitehti FISE, sisustusarkkitehti SIO