Mari Lounavaara
Muotoilija (yamk), palvelumuotoilija, opettaja (AmO)