Piela Auvinen
Keraamikko (AMK) / Kuvataiteilija (ylempi AMK) / Kulttuurialan opettaja (AmO)