Sami Eskelinen
Vaatetusmuotoilun opiskelija/Savonia-Amk / Opiskelija