Sanni Martiskainen
Teollinen muotoilija / Opiskelija