Sari Huttunen
sisustusarkkitehti SIO, ammatillinen opettaja OAJ