Heli Väyrynen
Sisustusarkkitehti, diplomi-insinööri, taiteilija