Piela Auvinen
Kuvanveistäjä (ylempi AMK) / Keraamikko (AMK) / Kulttuurialan opettaja (AmO)