Vuokko Nurmesniemi
Tekstiilitaiteilija, Taiteen akateemikko