Kristian Venäläinen


Kristian Venäläinen on toiminut muotoilijana, kuvanveistäjänä, keraamikkona, yliopettajana ja dekaanina yli 25-vuotisella urallaan, niin Suomessa kuin ulkomailla. Tällä hetkellä hän asuu ja työskentelee Taidekeskus Järvilinnassa Laukaassa. Viimeisinä vuosina hän on keskittynyt kuvanveistoon päämateriaalinaan keramiikka, mutta hän yhdistelee usein materiaaleja keskenään veistoksissaan.
Veistosten teemat vaihtelevat abstraktisista kolmiulotteisista sommitelmista isoihin ihmisen kokoisiin veistoksiin. Toisinaan veistokset ottavat kantaa sorrettujen puolesta, toisinaan heijastavat ihmisyyttä humoristisella otteella. Vuorovaikutus katsojan kanssa on suotavaa, johon vaikuttaa oma näkemys ja kokemusmaailma, niin katsojan kuin tekijän.
Materiaalin ymmärtäminen ja kunnioitus on olennaista hänen työskentelyssään – käsillä tunteminen työskennellessä.

Työhistoria

Työkokemus

Koulutushistoria