Kirsi Kivivirta

  • Julkinen taide
  • Keramiikkataide
  • Visuaalinen taide
  • Taiteilija
  • Opettaja
  • Uusimaa

Kivivirta

  • Kokenut

Kirsi Kivivirta on helsinkiläinen taiteilija, jonka tuotantoa ovat yksityisiin ja julkisiin tiloihin suunnitellut keraamiset seinäteokset. Kaupungistunut elinympäristö, sen arkkitehtuuri ja arkisetkin tilat ovat sekä hänen työskentelynsä sisällön että muodon lähtökohtia. Taiteellaan hän pyrkii luomaan näennäistä järjestystä ja harmoniaa. Ajatuksena on eliminoida muuttujia ja tuoda esille oleellinen sisältö ilmaisua pelkistämällä. Teoksissa maisemallinen horisontti muodostaa usein rauhoittavan tekijän.

Kivivirran julkisia teoksia on sijoitettuna mm. Arabianrannassa, Musiikkitalossa, Espoon sairaalassa sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Otaniemessä. Vuoden 2023 lopulla valmistui ulko- ja sisätilan teoskokonaisuus Soittajan päiväkotiin Kannelmäkeen. Ulkomailla hänen teoksiinsa voi tutustua Suomen lähetystöissä Pariisissa, Tallinnassa ja Varsovassa. Taike on myöntänyt Kivivirralle valtion viisivuotisen taiteilijaprofessoriapurahan 2022.

https://taiderakentamisessa.fi/author/infokivivirta-com/

https://www.kansallisgalleria.fi/fi/search?searchTerms[]=kivivirta

https://taidelainaamo.fi/public/go.php?action=artist&artist_id=105659

Työhistoria

Työkokemus

Koulutushistoria

Työnäytteet

Julkinen taide

2024

Päiväkoti Soittaja, Kannelmäki. Teoskokonaisuus on taiteen prosenttiperiaatteena toteutettu Helsingin kaupungin suoratilaus uuteen lasten päiväkotiin. Taide sijoittuu sekä pääsisäänkäynnin julkisivuun että saman porrashuoneen seinä- ja betonikaidepinnoille. Kuva: ©HAM/Kirsi Halkola.

Vaihtelevan kokoiset ympyrämuodot yhdistävät teoskokonaisuutta. Ympyrät johdattavat kulkijan ulkoa sisätiloihin ja edelleen portaita toiseen kerrokseen. Rakennuksessa puuta on käytetty runsaasti ja myös taiteen teemaksi valikoitui puu elinympäristössämme. Puuta on julkisivussa käytetty taiteen materiaalina ja sisätilassa puu on oksisto -aiheena keraamisten laattojen kohopinnassa. Puu on konkreettinen kasvun symboli. Ympyrämuodossa on liikettä, elämää ja myönteistä energiaa. Tässä rakennuksessa ja pihapiirissä on iloa ja eloa leikin, vuorovaikutuksen ja kohtaamisten kautta. Ympyröiden kokovaihtelu lisää liikekokemusta ja tuo tilaan perspektiiviä. Ympyrät voi myös kokea ikkunoina ja siirtymisenä tilasta toiseen. Alimmaisten ympyröiden sijoittelu sisäportaassa on pienen lapsen korkeudella. Teoksiin on lupa koskea. Karkean betonipinnan ja sileän posliinin rinnastaminen luovat myös vahvan materiaalipohjaisen aistikokemuksen. Julkisivussa taide näyttäytyy myös ohikulkijoille ja avautuu näkyminä ikkunoiden kautta sisätilaan saakka.

Julkinen taideVisuaalinen taide

Yhteistyössä

Helsingin kaupungin taidemuseo HAM

Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen

Julkinen taide

2019

Aalto-yliopisto, kauppakorkeakoulu, Espoo. Kuva Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto

Valkoisesta posliinisavesta valmistetun teoksen nimi on ”Stage” ja sen tunnelma on lavastuksenomainen. Se kuvaa paikkaa, joka antaa puitteet ihmisten ja ajatusten kohtaamiselle ja toiminnalle. Pisarat kuvastavat vuorovaikutusta sekä jatkuvaa ajatusten ja ideoiden liikettä. Yksittäisistä pisaroista syntyy polkuja, jotka kasvavat ja yhdistyvät uusiksi pisaravirroiksi. Ne liittävät ihmisen osaksi luonnon kiertoa, uusiutumista ja elinvoimaa.Kauppakorkeakoulun julkisen taiteen tavoitteena on luoda osallistava ja dialogia korostava kokemus sekä korostaa avoimen ja matalan hierarkian työskentely- ja oppimisympäristöä. Rakennuksen taiteen periaate ”Ihmiskeskeinen lähestymistapa” kunnioittaa menneisyyttä pitäen katseen samalla tulevassa. Taidekoordinointi Outi Turpeinen.

Julkinen taide

2016

Espoon sairaala, Jorvi. Keraamiset seinäteokset hissiauloissa. Kuvan teoksen koko 59 x 148 cm. Kuva Johnny Korkman

Kuuden seinäteoksen kokonaisuus pysäköintikerrosten sisääntulojen hissiauloissa. Posliiniteosten kuva-aiheet liittyvät veteen sekä sen hoitavaan ja parantavaan vaikutukseen. Vesi on elämän edellytys. Sairaalan alueella on ollut varhaista asutusta ja yhteinen kaivo, josta vesi on noudettu. Vedellä on ollut myös yhteisöllinen merkitys. Pohjakerroksen teoksissa kuvaan vettä maan uumenissa, keskikerroksessa esitetään kaivo ja ylimmässä maantason kerroksessa vesi on astioissa käsinkosketeltavassa ihmisen mittakaavassa. Sairaala otetiin käyttöön alkuvuodesta 2017. Taidekoordinointi Matti Tainio.

Julkinen taideVisuaalinen taide

Yhteistyössä

EMMA – Espoon modernin taiteen museo

https://emmamuseum.fi/taide-kaupungilla/espoon-sairaala/

Julkinen taide

2012

Seinäteos, Suomen suurlähetystö, Pariisi

Jokainen teos saa vaikutteita omasta ympäristöstään. Pariisin suurlähetystön toisen kerroksen valkoisesta mosaiikkiteoksesta voi löytää kaupungin läpi virtaavan joen ylittävien siltojen kaaria ja rakenteita. Korkealta Montparnassen tornista kaupunkia tutkiessa yllättyy sen vaaleudesta ja näkymä avautuu suurena mosaiikkina. Teoksen koko 265 x 265 cm. Materiaali lasitettu posliini.

Julkinen taideVisuaalinen taide

Julkinen taide

2007

Poliisiammattikorkeakoulu, Tampere. Kuva Jouko Järvinen

Teos on valtion taideteostoimikunnan hankinta ja se on sijoitettu Tampereen poliisiammattikorkeakoulun kirjastoon. Uniikki teos on valmistettu korkeapolttoisesta savesta käsin leikkaamalla ja lasitettu tummalla himmeällä lasitteella. Teos on ollut ensimmäisen kerran esillä Taideteollisuusmuseon (nyk. Designmuseon) Alfred William Finchin jälkeläiset -näyttelyssä vuonna 2003. Teoksen koko 109 x 192 cm.

Julkinen taideVisuaalinen taide

Julkinen taide

2004

Tiiliteoskokonaisuus asuinkorttelin julkisivussa sekä porrashuoneiden seinälaattateokset, Arabianranta . Gunnel Nymaninkatu 5, Toini Muonankatu 6 ja 8, Yhteispiha 2

Seinät Puhuvat Seinät -tiiliteos sijoittuu korttelin läpi kulkevan kävelyreitin varrelle kolmeen porttikäytävään sekä pihan levähdyspaikalle. Tiilien pintaan on painettu tekstin muodossa arkisia tarinoita polkupyöräilystä. Tekstit ja tarinat on kerätty haastattelemalla eri ikäisiä ihmisiä. Korttelin yhteispiha on saanut nimensä tämän teoksen mukaan, Puhuvien seinien piha. Asuinkorttelin Kesät talvet -seinälaattateokset 9 porrashuoneessa. Teokset ovat käsin valmistettuja, seinään upotettuja keramiikkalaattoja, joiden kuva-aiheena on Arabianrannan maisema, veden ja maan kohtaaminen. Ympäröivä maisema on näin tuotu sisälle rakennukseen. Materiaalina ovat eri väriset savilaadut. Jokainen porrashuone on yksilöllinen ja teoksen värimaailma vaihtelee. Taidekoordinointi Tuula Isohanni

Julkinen taideVisuaalinen taide

Yhteistyössä

Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja

SATO-Asumisoikeus, Vatrotalot

Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT
Arabian Palvelu

http://old.arts.aalto.fi/fi/midcom-serveattachmentguid-1e47d41364a9f0e7d4111e4804aaf41431a23e523e5/art_in_arabianranta.pdf

Työkalut ja menetelmät

Julkinen taide
Visuaalinen taide

Materiaalit

Puu
Savi

Yhteistyössä

Lisää samankaltaisia profiileja

Emmi Tiainen
Sisustusarkkitehtuuri
Harri Piispanen
Harri Piispanen
Visuaalinen taide
Katriina Nuutinen
Katriina Nuutinen
Lasitaide
Kaisla Kujanpää
Kaisla Kujanpää
Visuaalinen taide