Muotoilun ABC

A

Ajoneuvomuotoilu

Ajoneuvomuotoilu on prosessi, jossa suunnitellaan ja kehitetään ajoneuvojen ulkoasua ja sisätiloja: muotoja, linjoja, mittasuhteita ja yksityiskohtia kuten valoja, peilejä, ajovaloja ja koristelistoja. Suunnittelijoiden on otettava huomioon myös ajoneuvojen toimivuus, käytettävyys, turvallisuus ja kestävyys.

Hyvä ajoneuvomuotoilu voi tehdä ajoneuvosta houkuttelevamman, helpomman käyttää, mukavamman ajaa ja turvallisemman. Se voi myös erottaa ajoneuvon kilpailijoistaan ja auttaa yrityksiä luomaan brändi-identiteettiään ja tunnistettavuuttaan.

Artenomi

Artenomi on kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimike. Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja opinnot kestävät noin 4 vuotta.

Artesaani

Artesaani on ammatillisessa oppilaitoksessa suoritettava käsi- ja taideteollisuusalan toisen asteen tutkinto. Artesaanin tutkinto on 120 opintoviikon laajuinen. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.