Tietoa muotoilusta

Muotoilu on tänä päivänä yhä enemmän erilaisten palveluiden tuottamista.

Muotoilu on tänä päivänä yhä enemmän erilaisten palveluiden tuottamista.

Muotoilun ABC

Sotkeudutko vieraisiin termeihin? Ota muotoilualan sanasto haltuun!

Suomi tunnetaan muotoiluintensiivisestä teollisuudesta. Alan yritykset valmistavat esimerkiksi kalusteita, tekstiilejä, vaatteita, keramiikkaa sekä tuotteita nahasta, puusta, lasista, kivestä, metallista. Muotoilu on tänä päivänä kuitenkin paljon muutakin kuin esteettisten käyttöesineiden suunnittelua. Se on yhä enemmän palveluiden tuottamista.

Muotoilija on ongelmanratkaisija ja elinkaariajattelun ammattilainen. Hän suunnittelee kestävän kehityksen mukaisia materiaaleja ja tuotteita sekä kiertotaloutta tukevia tiloja ja kaupunkiympäristöjä.

Muotoilija saa työllään aikaan asiakasymmärrystä. Hän kehittää palveluita käyttäjälähtöisiksi. Muotoilu luo lisäarvoa eri alojen tuotteille ja palveluille käytettävyyden, laadun ja visuaalisuuden avulla.

Muotoilun menetelmiä voi käyttää myös organisaatioiden prosessien kehittämiseen tai koko liiketoiminnan kehittämiseen. Niiden avulla syntyy uusia liiketoimintamalleja ja -strategioita. Muotoilun menetelmiä voi käyttää yrityksen tarkoituksen, vision ja mission muotoilemiseen.

Digitaalisen muotoilun kasvua on siivittänyt pelialan ja ohjelmistoalan nopea kasvu. Yhä useampi digitaalinen tuote tai palvelu tuotetaan keinoälyn avulla.

Muotoilun alat

Digitaalinen muotoilu

Yleisnimitys muotoilun aloille, joissa kohteena ovat digitaaliset tuotteet ja palvelut. Kts. käyttöliittymämuotoilu (UI Design), käyttökokemuksen muotoilu (UX Design), pelisuunnittelu, AR ja VR.

Julkinen taide

Taide tekee tilasta erityisen. Taidetta julkisessa tilassa tehdään monilla eri tekniikoilla ja materiaaleilla. Esimerkiksi maalaukset, veistokset, ääni- tai valoteokset sekä videot ovat esimerkkejä taideteoksista, joita voi tilata taiteilijalta. Yhteisötaide puolestaan osalliistaa ihmiset mukaan taiteen tekemisen prosessiin. Kaupunkitilassa voi kiinteiden ja pysyvien teosten lisäksi olla väliaikaista taidetta, kuten esimerkiksi konsertit, performanssitaide tai työmaa-aitoihin tehdyt teokset.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilulla pyritään kehittämään kokonaisvaltaisia palvelukokemuksia asiakkaan tarpeiden mukaan. Se on käyttäjälähtöinen suunnitteluprosessi, joka keskittyy asiakkaan tarpeiden ja käyttökokemusten ymmärtämiseen, palvelun eri vaiheiden suunnitteluun sekä palvelun jatkuvan kehittämisen huomioimiseen.

Taide ja taidekäsityö

Esimerkiksi maalaukset, veistokset, grafiikka, tekstiilitaide ja keramiikkataide.

Tila- ja kalustesuunnittelu

Sisustusarkkitehti suunnittelee ja toteuttaa sisätilojen suunnitteluprojekteja. Hän huomioi tilojen toiminnallisuuden ja esteettisyyden sekä valitsee sopivat materiaalit, kalusteet ja valaistuksen tilan käyttötarkoituksen ja tyylin mukaan. Sisustusarkkitehdin työ voi sisältää myös tilojen rakenteellisia muutoksia ja materiaalivalintoja. Kalustemuotoilija suunnittelee huonekaluja ja kalusteita.

Teollinen muotoilu

Teollinen muotoilu on muotoilun osa-alue, joka keskittyy teolliseen tuotantoon tarkoitettujen tuotteiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Se ottaa huomioon tuotteen käyttötarkoituksen, valmistettavuuden, kestävyyden, ergonomian ja esteettiset tekijät. Teollinen muotoilu on monitieteellistä, ja siihen liittyy usein yhteistyötä tuotekehitysinsinöörien, markkinointiasiantuntijoiden ja muiden alan ammattilaisten kanssa.

Vaate- ja tekstiilisuunnittelu

Vaatteiden ja tekstiilituotteiden väri- ja materiaalisuunnittelua sekä pinta- ja rakennesuunnittelua.

Valaistussuunnittelu

Valaistussuunnittelija on kaupunkivalaistuksen ja ulkovalaistuksen ammattilainen. Valolla ja valaistussuunnittelun tarkoituksena on liikenneturvallisuuden lisäksi parantaa yleistä turvallisuuden tunnetta, esteettömyyttä sekä viihtyisyyttä. Kaupunkitilan valaistuksen tulee olla kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoista, ympäristöön ja arkkitehtuuriin sopivaa.