D I A L O G I -Woven and embroidered bridge

Suomen Käsityön museo Jyväskylä

@suomenkasityonmuseo

16.12.2023-3.3.2024

”Kaikki kukat ovat kauniita, vaikka jokainen yksittäinen kukka onkin muodoltaan ja väriltään erilainen.  Tämän erilaisuuden vuoksi ”kaikki ovat hyviä”.  Koska kaikilla on sama elämä, elämää ei voi arvioida mitalla.  Juuri tämä yksilöllisyys tekee kaikesta merkityksellistä ja jokaisen langan ainutlaatuisuus luo elämän kuvakudoksen.” – “All flowers are beautiful, even though each individual flower is different in form and colour. Because of this difference, “all are good”.  Because everything has the same life, life cannot be measured by a yardstick. It is this individuality that makes everything meaningful and the uniqueness of each thread that creates the tapestry of life.” 

 Misao Jo, Founder of SAORI

Jyväskylä

Lähes kolme vuotta kestänyt taidematka on avannut ymmärrystä japanilaisen käsityön ja taiteen traditioihin sekä huikeaan estetiikkaan aina samuraikulttuurista teeseremonioihin ja käsityön taiteeseen. Suomalaiset tekstiilialan ammattilaiset ja taiteilijat ovat vieneet japanilaiseen tekstiiliperinteeseen uutta luovaa ajattelua ja yhteisöllistä pedagogiikkaa.

Dialogi-näyttely pohjautuu Kudottu & kirjottu silta -hankkeeseen (2021–2023). Taiteilijalähtöisen japanilais-suomalaisen luovuuskasvatus- ja yhteistyöhankkeen keskiössä ovat olleet helposti lähestyttävät japanilaiset käsityötekniikat Saori-kudonta ja Harakata Sashiko -kirjonta. – The Dialogue exhibition is based on the Woven & Embroidered Bridge project (2021-2023). The artist-driven Japanese-Finnish creativity education and collaboration project focuses on the accessible Japanese craft techniques Saori weaving and Harakata Sashiko knitting. The project has approached lifelong learning and finding one’s own artistic language through colour, form and texture.

DIALOGI-näyttelyn konseptina on ollut toisen kulttuurin ymmärtäminen, erilaisten ilmiöiden ja asioiden sisäistäminen sekä keskinäiseen vuorovaikutukseen pohjautuva teosten toteuttaminen. Taiteilijateosvaihto on toteutunut ”pullopostina meren yli”. – The concept of the DIALOGI exhibition has been to understand other cultures, to internalise different phenomena and issues, and to create works based on mutual interaction. The artistic exchange has taken the form of a ”bottleneck across the sea”.

Näyttelyn taiteilijat ovat eri-ikäisiä ja eri taiteenlajien edustajia aina tekstiilitaiteesta keramiikka-, video- ja sanataiteeseen. Kukin taiteilija on lähestynyt näyttelyn teemaa omista lähtökohdistaan. Vaikka taiteilijoiden teokset eroavat toisistaan, niissä on myös yhtäläisyyksiä ja yhteisiä tulokulmia. Globaali huoli maapallon hyvinvoinnista näkyy teoksissa muun muassa kierrätysmateriaalien käyttämisenä sekä huoli ihmisen hyvinvoinnista ja erilaisuuden ymmärtämisestä esittäytyy teosten aihevalinnoissa. – The artists in the exhibition are of different ages and represent different artistic disciplines, ranging from textile art to ceramics, video and word art. Each artist has approached the theme of the exhibition from their own perspective. Although the artists’ works differ from one another, they also share similarities and common approaches. The global concern for the well-being of the planet is reflected in the use of recycled materials, for example, and the concern for human well-being and understanding of diversity is reflected in the choice of subject matter.

DIALOGI Artist:

Kiyoko Endo, Tatsya Jo, Kanna Koizumi, Annukka Mikkola, Mathilda Mikkola, Othilia Mikkola, Miyuki Omata, Midori Tsunoi, Karoliina Tuovinen. 

YHTEISÖLLINEN TAIDE

Kudottu & kirjottu silta (SILTA) on yhdistänyt ihmisiä niin Suomessa kuin Japanissa ekspressiivisen taiteen tekemisen äärelle seitsemässä eri Pop Up-tapahtumassa vuoden 2022 aikana. Eri työpajoissa syntyneistä tekstiileistä on koottu kaksi yhteisötaideteosta: Harakata Sashiko -kirjontaan pohjautuva Kukkarätti-teos, eli noren-oviverho sekä suomalaisilla Kaori-kangaspuilla kudottu Keinu. Kummassakin yhteisötaideteoksessa on kädenjälkiä lapsista vanhuksiin. Yhteisötaideteokset ovat DIALOGI-näyttelyssä, samoin Saori-kangaspuilla toteutettuja teoksia. Näyttely osallistaa edelleen vierailijoita, Saori-kangaspuilla kutomalla, Anesame-nukketyöpajoillaa ja avoimella etäluentotapahtumalla, joka toteutuu vuonna 2024. – In addition to dialogue between artists, the project has also focused on community art. The Woven & Embroidered Bridge has brought people together in Finland and Japan to create expressive art in seven different Pop-Up events during 2022. The textiles created in the different workshops have been used to create two community artworks: the Kukkarätti, or noren door curtain, based on Harakata Sashiko -embroidery, and the Swing woven with Finnish Kaori looms. Both of these community artworks show the handprints of children and elderly alike. Community artworks are included in the DIALOGI exhibition, as well as works made with Saori canvas trees. The exhibition will continue to participate with free weaving on Saori fabric trees, Anesame doll workshops and an open remote lecture event in 2024.

KIITOKSET

Alfred Koredelinin säätiö & SJSF

#saoriweaving #sashikoembroidery #textilearts #contemporayart #ceramicart #recyclingart #videoart #poetry #culturalexchange #diversity #climatechange #lifelonglearning #finnishdesigners #alfredkordelininsäätiö #scandinaviajapansasakawafoundation #suomenkasityonmuseo  @kordelininsaatio @suomenkasityonmuseo