Evita Haapakangas

  • Sisustusarkkitehtuuri

Olen sisustusarkkitehti ja työskennellyt vuodesta 2011 toimitilojen suunnittelun ja kehityksen parissa. Tehtäviini on kuulunut tilojen suunnittelu sekä käyttäjille että kiinteistönomistajille, painottuen käyttäjiin. Olen saanut olla usein mukana hankkeissa tilojen hakuvaiheesta alkaen, tekemässä tilaohjelmia ja tilasovituksia, minkä jälkeen on siirrytty varsinaiseen  sisustussuunnitteluun.

Sisustussuunnitteluvaiheessa olen toiminut vastaavana sisustusarkkitehtina hoitaen projektin alusta loppuun: asiakastapaamiset, sisustuskonseptin, mahdolliset 3D-kuvat, materiaali-, väri- ja kalustevalinnat, toteutussuunnitelmien piirtämisen (2D/3D), kalustetilaukset ja työmaakokoukset sekä työmaakäynnit. Olen ripeä tarttumaan töihin ja avoin uusille tehtäville ja haasteille!

Minulle on kertynyt kokemusta monenlaisista projekteista, pienistä ja suurista, kevyistä face lifteistä aina kokonaisten uudisrakennusten suunnitteluun asti. Myös kiinteistökehitys ja siihen liittyvä konseptointi on minulle tuttua. Suunnittelu- ja kehityskohteisiin on kuulunut enimmäkseen toimistotiloja, mutta myös ravintoloita, laboratoriotiloja, yliopiston tiloja, asiakaspalvelutiloja ja myös kirjasto. Olen ollut luonnostasolla mukana myös hotellien sekä terveydenhuollon tilojen suunnittelussa. Olen työskennellyt sekä suomeksi että englanniksi, myös kansainvälisissä tiimeissä.
 
Olen ollut projekteissa mukana eri vaiheissa ja rooleissa, esim. konseptisuunnittelussa, kehitysvaiheessa ja toteutusvaiheessa, joten hallitsen sujuvasti erilaisia tehtäviä. Olen hyvin itsenäisesti työskentelevä ja viimeisinä vuosina olenkin tosiaan vetänyt sisustussuunnitteluprojekteja itsenäisesti. Olen tottunut työskentelemään myös osana tiimiä, usein tiimiin on kuulunut muita sisustusarkkitehteja, arkkitehteja, työympäristökehittäjiä, projektinjohdon ammattilaisia ja vuokrauksen spesialisteja. 
 
Toteutusvaiheen työmaakäynnit ja suunnittelu- sekä työmaakokouksiin osallistuminen, työpiirustukset, kiintokalustesuunnittelu, irtokalustesuunnittelu, kalustekilpailutukset (myös julkiset hankinnat) ja projektinhallinta ovat asioita, jotka onnistuvat minulta sujuvasti. Minulla on erinomaiset taidot Archicadin ja Autocadin käytössä ja hallitsen sujuvasti Photoshopin sekä InDesignin. Olen tehnyt myös paljon suunnittelutarjouksia ja ollut mukana myyntipalavereissa sekä kehittänyt markkinointimateriaaleja. Työympäristön kehittämiseen ja muutosjohtamiseen liittyvä työpajojen järjestäminen on minulle tuttua. Olen tehnyt myös työympäristökonsepteja ja ollut mukana kehittämässä työympäristökyselyitä sekä niiden analyysiä.

Työhistoria

Avaa CV

Työkokemus

Päivitetty 11/2023

JLL Finland Oy

Sisustusarkkitehti

2022 – 2023

KVA Arkkitehdit Oy

Sisustusarkkitehti, työympäristöasiantuntija

2012 – 2022

Helsingin kaupunki Asuntotuotantotoimisto

Arkkitehtiharjoittelija

2012 – 2012

Pöyry Finland Oy

Sisustussuunnittelija

2011 – 2012

Design Maarit Hiltunen

Sisustussuunnittelija, harjoittelija

2010 – 2010

Sisustusarkkitehti Siru Tuomisto

Sisustussuunnittelija, harjoittelija

2010 – 2010

Koulutushistoria

Päivitetty 11/2023

Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Taiteen maisteri, tilasuunnittelun koulutusohjelma

2011 – 2014

Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoilu- ja taideinstituutti

muotoilija, sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutusohjelma

2007 – 2011

Helsingin kuvataidelukio

ylioppilas

2004 – 2007

Lisää samankaltaisia profiileja

Aino Karvonen
Palvelumuotoilu
Hannakaisa Ukonaho
Hannakaisa Ukonaho
Sisustusarkkitehtuuri
Riitu Uosukainen
Riitu Uosukainen
Keramiikkataide
Tuulikki Päällysaho
Tuulikki Päällysaho
Tekstiilitaide
Mikko Seppänen
Mikko Seppänen
Teollinen muotoilu
Kirsi Niemelä
Kirsi Niemelä
Tekstiilisuunnittelu