Frida Forsman

  • Palvelumuotoilu
  • Kalustesuunnittelu
  • Keramiikka
  • Sisustussuunnittelu
  • Muotoilija
  • Uusimaa
  • Vasta-alkaja

Olen vastavalmistunut muotoilija ja asiakaspalvelun ammattilainen kahdella muotoilun tutkinnolla palvelumuotoilusta ja kalustesuunnittelusta. Olen opiskellut muotoilua 7 vuotta ja työskennellyt myymäläkokemuksen suunnittelijana, eli visual merchandiserina, 5 vuotta kaupan alalla. 

Työhistoria

Koulutushistoria

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Muotoilija YAMK

2021 – 2023

Helsinki Design School

Sisustussuunnittelija

2016 – 2016

Yrkeshögskolan Novia

Formgivare YH

2010 – 2014

Työkokemus

Hemtex Oy

Visual Merchandiser

2017 – 2022

Työnäytteet

Asiakaskokemuksen muotoilu

2023

Tilallinen palvelumuotoilun työ HUSin sisätautiosastolle.

Opinnäytetyö on palvelumuotoilun työ, joka tutki miten aktivoida sairaalapotilas akuuttiosastolla yleistiloja muokkaamalla. Toimeksiantaja oli Haartmanin sairaalan sisätautiosasto 4. Työ pohjautui HUSin geriatriseen hankkeeseen ”Iäkkään monisairaan potilaan osastohoitomalli erikoissairaanhoidossa”, jonka sisätautiosasto 4 on kehittänyt. Työn tavoitteena oli ratkoa palvelumuotoilumenetelmin, miten akuuttiosaston aulatiloja muotoilemalla tuetaan potilaan aktivoitumista tilassa ja ylläpidetään potilaan toimintakykyä. Opinnäytetyö jatkoi geriatrisen hankkeen aloittamaa tilojen suunnittelua. 

Adobe IllustratorAdobe InDesignCustomer journey mapGraafinen suunnitteluHaastatteluKäyttäjäpersoonaKäyttäjäpolkuMind MapMiroSamankaltaisuuskaavioService BlueprintService DesignTiimityöTuplatimanttiYhteiskehittäminenYhteissuunnittelu

Yhteistyössä

Työkalut ja menetelmät

Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Customer journey map
Graafinen suunnittelu
Haastattelu
Käyttäjäpersoona
Käyttäjäpolku
Mind Map
Miro
Samankaltaisuuskaavio
Service Blueprint
Service Design
Tiimityö
Tuplatimantti
Yhteiskehittäminen
Yhteissuunnittelu

Yhteistyössä

Lisää samankaltaisia profiileja

Eeva Valkeisenmäki
Eeva Valkeisenmäki
Keramiikka
Henna Leinonen
Henna Leinonen
Palvelumuotoilu
Maria Husell
Maria Husell
Sisustusarkkitehtuuri
Miia Liesegang
Miia Liesegang
Julkinen taide
Tiina Hassinen
Tekstiilitaide
Natali Epstein
Natali Epstein
Sisustusarkkitehtuuri