Frida Forsman

  • Palvelumuotoilu
  • Kalustesuunnittelu
  • Keramiikka
  • Sisustussuunnittelu
  • Muotoilija
  • Uusimaa
  • Vasta-alkaja

Työhistoria

Koulutushistoria

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Muotoilija YAMK

2021 – 2023

Helsinki Design School

Sisustussuunnittelija

2016 – 2016

Yrkeshögskolan Novia

Formgivare YH

2010 – 2014

Työkokemus

Hemtex Oy

Visual Merchandiser

2017 – 2022

Työnäytteet

Asiakaskokemuksen muotoilu

2023

Tilallinen palvelumuotoilun työ HUSin sisätautiosastolle.

Opinnäytetyö on palvelumuotoilun työ, joka tutki miten aktivoida sairaalapotilas akuuttiosastolla yleistiloja muokkaamalla. Toimeksiantaja oli Haartmanin sairaalan sisätautiosasto 4. Työ pohjautui HUSin geriatriseen hankkeeseen ”Iäkkään monisairaan potilaan osastohoitomalli erikoissairaanhoidossa”, jonka sisätautiosasto 4 on kehittänyt. Työn tavoitteena oli ratkoa palvelumuotoilumenetelmin, miten akuuttiosaston aulatiloja muotoilemalla tuetaan potilaan aktivoitumista tilassa ja ylläpidetään potilaan toimintakykyä. Opinnäytetyö jatkoi geriatrisen hankkeen aloittamaa tilojen suunnittelua. 

Adobe IllustratorAdobe InDesignCustomer journey mapGraphic designHaastatteluKäyttäjäpersoonaKäyttäjäpolkuMind mapmiroSamankaltaisuuskaavioService blueprintService designTiimityöTuplatimanttiYhteiskehittäminenYhteissuunnittelu

Yhteistyössä

Työkalut ja menetelmät

Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Customer journey map
Graphic design
Haastattelu
Käyttäjäpersoona
Käyttäjäpolku
Mind map
miro
Samankaltaisuuskaavio
Service blueprint
Service design
Tiimityö
Tuplatimantti
Yhteiskehittäminen
Yhteissuunnittelu

Yhteistyössä

Lisää samankaltaisia profiileja

Marjut Nousiainen
Marjut Nousiainen
Sisustusarkkitehtuuri
Katerina Krotenko
Sisustusarkkitehtuuri
Satu Pärssinen
Satu Pärssinen
Arkkitehtuuri
Heikki Herranen
Heikki Herranen
Teollinen muotoilu