Hautamäki Piia

  • Kaupunkimuotoilu
  • Palvelumuotoilu
  • Strateginen muotoilu
  • Käyttökokemusmuotoilu
  • Etelä-Pohjanmaa
  • Päijät-Häme
  • Opiskelija

Työhistoria

Avaa CV

Työkokemus

Lahden kaupunki / Osallisuus ja hyvinvointiyksikkö

Palvelumuotoilu harjoittelija

2023 – 2023

LAB/ Oppia nopeilta sopeutujilta – koulutussarja

Toimittaja

2023 – 2023

LAB Teknologiayksikkö / Lähiöohjelma

Tutkimusassistentti

2022 – 2022

Koulutushistoria

LAB / Muotoiluinsituutti

Palvelumuotoilija

2021 – nykyhetki

Työnäytteet

2023

Salpakankaan lääkintävoimistelun sosiaalisen median sisältöjä haluttiin rytmittää ja päivittää helpommin saavutettavaksi. Työ sisälsi taustatutkimusta, jossa käytiin läpi lukuisia instagram-tilejä, nettisivuja sekä videosisältöjä. Tuotimme yhdessä tiimin kanssa asiakkaalle vuosikellon postausten tueksi, havainnollistavan presentaation tutkimustyömme tuloksista, sekä havainnekuvia miltä uusi sosiaalisen median fiidi voi näyttää noudattaessa tekemäämme pohjaa. Lisäksi asiakkaalle tuotettiin Canvaan saavutettavissa olevia ja päivitetyn ilmeen mukaisia pohjia instagram-postausten tueksi sekä suurtulosteena seinälle laitettava, vuosikelloon pohjautuva kuukausikohtainen kalenteri.

KonseptisuunnitteluMockup

Yhteistyössä

2023

Tulevaisuuden tutkimuksen kurssilla pohdin myös tulevaisuuttani muotoilijana. Otin huomioon tuplatimantissa tekoälyn hyödyntämisen työkaluna, se laajentaa muotoilijan työkalupakkia entisestään ja vastaa tulevaisuuden tarpeisiin.

FigmaKuvitus

2023

”What makes lahti spark in 2040?”Tuo kysymys tiimimme kanssa esitettiin itsellemme kilpailun alkuun. Konseptimme keskittyi Lahdessa sijaitsevaan Ranta-Kartanon alueeseen. Keskusta konseptin suunnittelua ohjaavat ajurimme:- yhteisöllisyys- kiertotalous- elinikäinen oppiminen- asuinalueen henkinen ja fyysinen yhteys kaupunkikeskustaan ja maakuntiin

Intensiivisen 72 tunnin mittaisen kilpailun aikana tiimimme mietti niin yhteyksiä maakunnassa kuin asukkaiden ja turistien tarpeita ja toiveta tulevaisuuden Lahdessa, kaupungin strategian huomioon ottaen tottakai. Ideoimme kulkuyhteyksiä hyödyntäen rataliikennettä sekä vesistöä. Huomion arvoisia seikkoja olivat korkeakouluopiskelijoiden määrän kasvu, kansainvälisyys, Lahti tapahtumakaupunkina sekä kohtaamispaikat. Tuotin konseptiin havainnekuvia, karttapohjia sekä vastasin presentaation rakentamisesta.

FigmaKonseptisuunnittelu

Yhteistyössä

Ramboll

Lahden kaupunki

Väylävirasto

Uponor

Telia

Pelicans

2022

Prototypointi opetti muodon hallintaa ja helpotti käsittelemään erilaisia materiaaleja.. miten suora levy taipuu, ja kuinka sitä jäykistetään? Muotoilijana minulle on tärkeää tehdä prototyyppejä, oli kyse sitten esineestä tai vaikkapa tilasta. Testailu opettaa havaitsemaan heikkoudet ja samalla ideat etenee ja syntyy uusia ulottuvuuksia. Kurssilla tuli ideoida ja toteuttaa ruokailuväline. Valmistin tämän sporkin messinkielvystä. Tämä on toistaiseksi ainut kappale.

MateriaalitutkimusPrototypointiTaonta, vasarointi

2022

Syksyllä 2022 osallistuin Niipalan tilalle sijoittuvaan kehitystyöhön. Tilan käyttötarkoitus oli muuttumassa, ja siellä olimeneillään jo monialaista kehittämistä sekä tutkimustyötä.Meidän tiimimme aloitti tutkimuksen palvelumuotoilunnäkökulmasta, tavoitteena kiteyttää palvelun suuntaja luoda käyttäjäprofiilit.

Työhön sisältyi mm.asiakasymmärryksen keräämistä, benchmarkkausja laajat kyselyt yli 100 henkilölle sekä laadullisethaastattelut joissa otanta oli noin 15 henkilöä.Suuntaviivana oli luoda uudenlaista siirtolapuutarhaamukailevaa kulttuuria, jossa yhdistyy regeneratiivinenmaatalous sekä yhteisöllisyys.Tuloksista tuotettiin visuaalinen ja interaktiivinen pdf,joka havainnollisti asiakkaalle tulokset selkeästi, sekätarjosi materiaalia jatkokehitystä ja konseptin viimeistelyävarten.

Adobe PhotoshopAdobe XdArchiCADBenchmarkKonseptisuunnitteluKäyttäjäpersoonaKäyttäjätutkimusToimitilasuunnitteluVerkkokysely

Yhteistyössä

http://niipalantila.fi/

Kaupunkimuotoilu

2022

Tutkimustyöni kulminoitui 2 viikon mittaisen kokeilun järjestämiseen, jonka aikana teimme konteista torin laidalle ”Yhteisen olohuoneen” Mukkulan asukkaille.

Perehdyin kevään 2022 aikana Lahden ensimmäisen lähiön tunnelmiin ja asukkaiden toiveisiin. Osallistuin mm. kenttäkäynnille, uppouduin tutkimusmateriaalin syövereihin ja järjestin konttikokeilun suunnittelussa hyödynnettävän työpajan 7-luokkalaisille.Kaupunkilaisten (lasten, nuorten ja aikuisten sekä ikäihmisten) toiveiden perusteella sijoitimme alueen torille kontit, jotka toimivat kahden viikon ajan alueen asukkaiden kohtaamispaikkana. Kohtasimme ja haastattelimme alueen asukkaita ja yrityksiä. Näiden perusteella kokosimme ideoita, joilla voimme asukaslähtöisesti kehittää Mukkulan kaupunginosaa.

FasilitointiHaastatteluHavainnointiKokeiluMiroSamankaltaisuuskaavioTiimityöTyöpajaYhteiskehittäminenYhteissuunnittelu

Yhteistyössä

Ympäristöministeriö

LUT University

LAB University of Applied Sciences

Lahden kaupunki

2023

Työharjoittelu Lahden kaupungin osallisuus- ja hyvinvointiyksikössä. Päätehtäväni oli osallistuvan budjetoinnin ideoi-, kehitä-, ja äänestävaiheiden valmistelu sekä konseptin kehittäminen.

Osallistuvan budjetoinnin sivut (fi ja en) maptionnaire-alustalla, osallistamismateriaalit perusopetukseen, työpajojen fasilitointi eri sidosryhmille, kuvitukset, viestintä, prototyyppi osallisuuden suunnittelupohjasta, kyselyt asukkaille ja henkilökunnalle sekä koonnit kyselyn tuloksista.

Adobe IllustratorAdobe InDesignAdobe PhotoshopFasilitointiKirjoittaminenKonseptisuunnitteluTyöpajaVerkkokyselyYhteiskehittäminenYhteissuunnittelu

Yhteistyössä

https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/osbu/

2023

OPAS – Oppia nopeilta sopeutujilta -hankkeessa tuotettiin 10 jakson mittainen koulutussarja podcast muodossa. Koulutussarjan tavoite oli jakaa kiinnostavasti ja ymmärrettävästi onnistumisen kokemuksia päijäthämäläisiltä yrityksiltä ja yhdistyksiltä, jotka ovat selvinneet vastoinkäymisistä ja pyrkineet kehittämään omaa toimintaansa kriisin keskellä.

Sain haastatella kymmenen jakson verran yrittäjiä ja yhdistyksiä, niin kauneusalalta, skeittauksen ilosanoman levittämisestä kuin musiikin ja monen muun alan parista! 🤩📚 Puhuttiin mm. koulutustaustoista sekä siitä miten he uudistuvat, tekevät työtä ja minkälaiset kappaleet tuovat voimaa arkeen.Hankkeen tavoitteena oli tavoittaa koronapandemia-ajan nokkelia selviytyjiä ja innovatiivisia kasvajia, joiden esimerkeistä olisi myös muilla opittavaa, joko sisällöllisesti tai rohkaisevina vertaistarinoina. Painopiste oli etenkin pienemmissä yrityksissä, joilla ei ole suuryhtiöiden muskeleita ja massan tuomia mahdollisuuksia.Hankkeen myötä päijäthämäläiset yritykset ja muut organisaatiot oppivat nopeilta sopeutujilta, miten omaa toimintaa voi ja kannattaa kehittää, minkälaisia ratkaisuja joskus vaikeitakin valintoja matkalla on jouduttu tekemään ja minkälaisia inhimillisiä epävarmuuksia ja voimavaroja selviytyminen on vaatinut. OPAS hyödyntää tarinallisuutta – fakta- ja kokemustiedon kertomista ja sanoittamista narratiiveiksi, joita tutkimusten mukaan meidän ihmisten on helpompi omaksua ja ottaa haltuun.

HaastatteluKirjoittaminen

Yhteistyössä

LAB University of Applied Sciences

Päijät-Hämeen liitto

Limuradio

Työkalut ja menetelmät

Konseptisuunnittelu
Mockup
Figma
Kuvitus
Materiaalitutkimus
Prototypointi
Taonta, vasarointi
Adobe Photoshop
Adobe Xd
ArchiCAD
Benchmark
Käyttäjäpersoona
Käyttäjätutkimus
Toimitilasuunnittelu
Verkkokysely
Fasilitointi
Haastattelu
Havainnointi
Kokeilu
Miro
Samankaltaisuuskaavio
Tiimityö
Työpaja
Yhteiskehittäminen
Yhteissuunnittelu
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Kirjoittaminen

Materiaalit

Metallit
Paperi
Ääni

Yhteistyössä

Ramboll
Lahden kaupunki
Väylävirasto
Uponor
Telia
Pelicans
http://niipalantila.fi/
Ympäristöministeriö
LUT University
LAB University of Applied Sciences
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/osbu/
Päijät-Hämeen liitto
Limuradio

Lisää samankaltaisia profiileja

Annaliisa Salmelin
Annaliisa Salmelin
Palvelumuotoilu
Tiina Wallius
Tiina Wallius
Julkinen taide
Sanna Oksanen
Sanna Oksanen
Sisustusarkkitehtuuri
Hanne Juola
Hanne Juola
Sisustusarkkitehtuuri
Marttiina Keituri Gilchrist
Marttiina Keituri Gilchrist
Palvelumuotoilu