Sanna Majander – Sininen huone

Kouta galleria, Kouvolan taidemuseo poikilo

Näyttelyni Sininen huone kytkeytyy sinisen värin
energiaan ja veden symboliikkaan. Ihminen on 70 % vettä, ja
vesi on koko ekosysteemiä kannatteleva voima. Itselleni
dynaaminen, ultramariinin sininen edustaa eteenpäin
suuntautuvaa energiaa, liikettä ja uudistumista.
Teokset olen valmistanut käyttäen monipuolisesti itselleni
luontaisia, tekstiilitaiteen perinteestä ammentavia
tekniikoita. Näyttelyyn liittyy äänimaisema, jossa yhdistyy
keväisen metsäpuron solina ja linnunlaulu japanilaisten
tuulikellojen eli koshien terapeuttiseen sointiin. Puron solinaa
on äänitetty Sippolassa, Hevoshaan arboretumin
purolaaksossa keväällä 2022. Äänimaiseman editoinnista
vastaa muusikko Minna Raskinen.


Tutkimusten mukaan luontoaltistuksen ja -äänien hoitavat
vaikutukset toimivat myös ääniraitana, silloin kun
metsäluonto ei ole saavutettavissa. Toivon, että teossarjani
on kokonaisvaltainen, kehollinen ja vahvasti energisoiva
kokemus.


Tätä näyttelyä työstäessäni olen pohtinut ja
kyseenalaistanut taiteen (niin kovin muodikkaita) hoitavia
ulottuvuuksia suhteessa taiteen autonomiaan. Tarvitseeko
taiteella olla välinearvo, vai voiko se olla arvokasta itsessään?
Tekstiili- ja ympäristötaiteen poluilla haluan
yhdistää nämä vaatimukset uskottavalla tavalla.