Henna Leinonen

  • Palvelumuotoilu
  • Käyttöliittymäsuunnittelu
  • Graafinen suunnittelu
  • Kuvitus
  • Muotoilija
  • Pohjois-Savo

TulkkausILONA Oy

  • Opiskelija

Pian valmistuva muotoilun opiskelija, joka inspiroituu väreistä ja pienistä yksityiskohdista. Opintoni keskittyvät palvelumuotoiluun, graafiseen suunnitteluun ja UI- ja UX-suunnitteluun. Vahvuuksiani ovat käyttäjälähtöinen suunnittelu ja kaunis visuaalinen suunnittelutyyli. Etsin töitä tai projekteja kesälle 2024!

Työhistoria

Työkokemus

Päivitetty 8/2023

TulkkausILONA Oy

Graafinen suunnittelija ja selkokuvittaja

2022 – nykyhetki

Kuopion Muotoilun opiskelijat Mutka ry

Rahastonhoitaja ja jäsenvastaava

2022 – 2022

Prime Sales Oy

Myyntineuvottelija

2021 – 2021

Prime Sales Oy

Myyntineuvottelija

2019 – 2020

Osuuskunta Kainuun Kanerva

Siistijä

2018 – 2019

Vegetarian Films

Järjestäjä

2018 – 2018

Koulutushistoria

Päivitetty 6/2023

Savonia-ammattikorkeakoulu

Muotoilija, palvelumuotoilu ja UI- ja UX-suunnittelu

2020 – nykyhetki

Kainuun ammattiopisto

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti

2015 – 2018

Työnäytteet

2023

Kuvittaminen

Asiakastyö. Liikunnalliset tunnekortit innostavat lapsia liikkumaan ja opettavat käsittelemään tunteita lyhyiden tarinoiden avulla. Jokainen kortti sisältää tarinan pätkän ja tarinaan liittyvän kuvituksen. Kuvitukset on tehty Hanna Huuhkon, Hanna Sivosen ja Emilia Markkasen (varhaiskasvatuksen sosionomiopiskelijat) tekemää opinnäytetyötä varten. Kuvitin yhteensä 7 erillistä kuvaa. Kuvituksen lisäksi toteutin korteille visuaalisen ulkoasun tekstipuolelle.

Adobe IllustratorGraafinen suunnitteluKuvitusPrint Design

Palvelumuotoilu

2022

Palvelumuotoilu

Asiakastyö/kurssityö. Cowork-tila palvelukonsepti tulevaan Break Sokos Hotel Tahkon Cowork-tilaan. Tämä konsepti on osa projektia, jonka tein yhdessä Jenni Rissasen ja Sanna Rytkösen kanssa. Projekti sisälsi kolme erilaista palvelukonseptia Kuopion Tahkon alueen palveluille. Cowork-tilan konsepti oli minun vastuullani, mutta muu ryhmä antoi kuitenkin tukea ja suunnittelimme työsuunnitelman yhdessä.Break Sokos Hotel Tahkon tulevalla Cowork-tilalla on suuri kohderyhmä. Cowork-tila on hotellin aulassa sijaitseva avoin työskentelyalue, jota voivat käyttää esimerkiksi hotelliasiakkaat, paikallisten palveluiden asiakkaat ja etätyöntekijät. Haasteena oli tunnistaa kohderyhmälle tärkeitä palveluominaisuuksia. Konseptissa piti ottaa huomioon erilaisia tekijöitä, kuten tilan toimivuus, digitaaliset elementit, kokemuksellisuus ja luovuus.Keskeisiä elementtejä tässä suunnitteluprosessissa olivat asiakaspersoonat ja asiakaspolut. Niiden avulla pystyin katsomaan Cowork-tilaa asiakkaan silmin. Näin sain selville, mitä toimintoja ja ominaisuuksia Cowork-tilaan tarvittaisiin. Haastattelemalla asiakasta Tone of Voice -kysymyksillä sain selville asiakkaan toiveet ja odotukset Cowork-tilalle. Asiakas oli tyytyväinen Cowork-tilan palvelukonseptiin. Konseptia ei kuitenkaan toteutettu.

Adobe IllustratorBenchmarkCustomer journey mapHaastatteluMind MapPersoonatService DesignTiimityöTone of Voice

Käyttöliittymäsuunnittelu

2023

UI- ja UX-suunnittelu

Asiakastyö/kurssityö. Tämän projektin asiakas oli Savonia Yrityksille – Design Center. Design Center tarjoaa asiakkailleen design-palveluita, esimerkiksi UI- ja UX-suunnittelua. Tein tämän projektin yhdessä Nea Söderholmin kanssa. Suunnittelimme heille yhdessä kolme erilaista mobiilisovelluspohjaa (template).Design Centerillä oli tarve mobiilisovelluspohjille, joita he voisivat käyttää asiakastapaamisissaan. Näistä malleista asiakkaat voivat valita ominaisuuksia omiin mobiilisovelluksiinsa. Haasteena oli löytää pohjia varten ominaisuudet, jotka sopisivat eri toimialojen asiakkaille.Tapaamisen ja haastattelun avulla saimme tietoa Design Centerin asiakkaista ja heidän toimialoistaan. Benchmarkkaus auttoi meitä tunnistamaan tärkeitä mobiilisovellusominaisuuksia Design Centerin asiakkaiden toimialoilta. Samankaltaisuuskaavion avulla pystyimme luomaan kolme erilaista sovellustyyppiä: yrityksen intranet (B2B), työntekijän työkalu (B2B) ja palvelusovellus (B2C). Teimme sovelluksista prototyypit ja käytimme niissä Savonia Yrityksille -brändin visuaalista ilmettä.Palvelusovelluspohja (B2C) oli kokonaan minun vastuullani. Suunnittelin sovelluspohjan verkkokaupaksi, jossa käyttäjät voivat tehdä varauksia määrittelemättömiin palveluihin. Sovelluspohja sisältää ominaisuuksia kuten kotisivun, kategoriasivun, palvelukuvaukset ja -arvostelut, ajanvarauksen ja kalenterin, ostoskorin ja maksujen käsittelyn. Tätä verkkokauppaa voi käyttää ilman kirjautumista tai rekisteröitymistä. Prototyypit lähetettiin Design Centerille jatkokäyttöä varten.

Adobe IllustratorAdobe PhotoshopAdobe XdBenchmarkHaastatteluPrototypointiSamankaltaisuuskaavioTiimityöUI designUser flowUX DesignWireframe

Palvelumuotoilu

2022

UI- ja UX-suunnittelu, palvelumuotoilu, graafinen suunnittelu, brändin muotoilu

Asiakastyö. Selkosivut.fi on TulkkausILONA Oy:n tarjoama palvelu. Tämä palvelu tuottaa helposti saavutettavia paino- ja verkkomateriaaleja yhdistämällä selkokieltä ja selkokuvia. Olen työskennellyt TulkkausILONA:n ja Selkosivut.fi palvelun kanssa kesäkuusta 2022 lähtien. Olen ollut heidän tiimissään ainoana suunnittelijana. Olen toteuttanut heille seuraavat suunnitteluprojektit:Brändin muotoilu, johon sisältyi Selkosivut.fi -palvelun mission, vision, brändiäänen ja brändipersoonan selkeyttäminen. Suunnittelin palvelulle myös visuaalisen ilmeen. Aloitin suunnitteluprosessin fasilitoimalla työpajan yrityksen omistajille ja työntekijöille. Käytin tässä työpajassa palvelumuotoilun menetelmiä. Työpajan tavoitteena oli luoda yhdessä selkeät perusarvot palvelulle. Kokosin työpajan tulokset brandbookiin. Brandbook sisälsi myös oppaan brändin visuaaliselle ilmeelle.UI- ja UX-suunnittelu, joka sisälsi Selkosivut.fi palvelun verkkosivun suunnittelun. Koska palvelu tuottaa saavutettavaa selkokielistä materiaalia, myös itse sivuston piti olla saavutettava ja helposti ymmärrettävä. Sivuston toiminnan tuli olla ennakoivataa ja palautetta antavaa. Haastattelun, benchmarkingin, käyttäjäpolkujen avulla pystyin tunnistamaan verkkosivun käytettävyyden kipukohdat ja luomaan sivustosta prototyypin. Tein yhteistyötä ohjelmistokehittäjän kanssa, joka loi verkkosivuston prototyyppini pohjalta.Graafinen suunnittelu, kuten esitteet ja mainokset, roll up-mainos, teippauksia, pakkaussuunnittelua, somemateriaalia ja selkokuvitusta.https://www.selkosivut.fi

Adobe IllustratorAdobe InDesignAdobe PhotoshopAdobe XdBenchmarkBrändäysFasilitointiPersoonatTone of VoiceTunnekortitTyöpajaUI designUX DesignWireframeYhteiskehittäminen

Käyttöliittymäsuunnittelu

2023

Ui- ja UX-suunnittelu

Kurssityö. Dinomed on mobiilisovelluskonsepti, joka muistuttaa käyttäjää ottamaan lääkkeensä oikeaan aikaan. Sovellus rohkaisee ja kehuu käyttäjää valitun dinosaurushahmon kautta. Konsepti ottaa huomioon käyttökokemukseen ja sovelluksen visuaalisen ulkoasun.Ongelma: Jos käyttäjällä on useita erilaisia lääkkeitä, voi olla vaikea muistaa ottaa ne kaikki oikeaan aikaan. Säännölliset puhelinmuistutukset ovat tylsiä, ja ne on helppo jättää huomiotta. Lääkkeiden ympärillä on myös negatiivista stigmaa.Ratkaisu: Sovelluksen käyttöliittymä on kirkkaanvärinen ja siinä on myös suloisia dinosaurushahmoja, joten sovellus erottuu ulkonäöltään ja käyttökokemukseltaan kilpailijoista. Käyttöliittymä on selkeä, joten kaikkien tärkeiden lääkkeiden läpi on helppo navigoida. Sovellus rohkaisee ja kehuu käyttäjää valitun dinosaurushahmon kautta.

Adobe After EffectsAdobe IllustratorAdobe PhotoshopAdobe XdBenchmarkGraafinen suunnitteluKäyttäjäpersoonaPrototypointiTuplatimanttiUI designUX DesignWireframe

Työkalut ja menetelmät

Adobe Illustrator
Graafinen suunnittelu
Kuvitus
Print Design
Benchmark
Customer journey map
Haastattelu
Mind Map
Persoonat
Service Design
Tiimityö
Tone of Voice
Adobe Photoshop
Adobe Xd
Prototypointi
Samankaltaisuuskaavio
UI design
User flow
UX Design
Wireframe
Adobe InDesign
Brändäys
Fasilitointi
Tunnekortit
Työpaja
Yhteiskehittäminen
Adobe After Effects
Käyttäjäpersoona
Tuplatimantti

Lisää samankaltaisia profiileja

Maarit Johansson
Maarit Johansson
Käyttökokemusmuotoilu
Anna Tiula
Anna Tiula
Asiakaskokemuksen muotoilu
Jyrkiäinen Tiia
Jyrkiäinen Tiia
Asiakaskokemuksen muotoilu
Elmeri Lehtomäki
Elmeri Lehtomäki
Tuotemuotoilu
Antti Tuomi
Antti Tuomi
Kalustesuunnittelu