Henna Leinonen

  • Palvelumuotoilu
  • Käyttöliittymäsuunnittelu
  • Graafinen suunnittelu
  • Kuvitus
  • Muotoilija
  • Pohjois-Savo

TulkkausILONA Oy

  • Opiskelija

Muotoilun opiskelija, joka inspiroituu väreistä ja pienistä yksityiskohdista. Opintoni keskittyvät palvelumuotoiluun ja UI- ja UX-suunnitteluun. Vahvuuksiani ovat käyttäjälähtöinen suunnittelu ja kaunis visuaalinen suunnittelutyyli.

Työhistoria

Työkokemus

Päivitetty 8/2023

TulkkausILONA Oy

Graafinen suunnittelija ja selkokuvittaja

2022 – nykyhetki

Kuopion Muotoilun opiskelijat Mutka ry

Rahastonhoitaja ja jäsenvastaava

2022 – 2022

Prime Sales Oy

Myyntineuvottelija

2021 – 2021

Prime Sales Oy

Myyntineuvottelija

2019 – 2020

Osuuskunta Kainuun Kanerva

Siistijä

2018 – 2019

Vegetarian Films

Järjestäjä

2018 – 2018

Koulutushistoria

Päivitetty 6/2023

Savonia-ammattikorkeakoulu

Muotoilija, palvelumuotoilu ja UI- ja UX-suunnittelu

2020 – nykyhetki

Kainuun ammattiopisto

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti

2015 – 2018

Työnäytteet

Kuvitus

2022

Kuvittaminen

Oma projekti. Suunnittelin ja kuvitin vapaa-ajallani joulukortin. Halusin sen olevan ilmeeltään raikas ja talvinen, ei välttämättä heti joulukortiksi tunnistettava. Kortin värimaailmaan sain inspiraatiota vastaväreistä, sinisestä ja oranssista. Nautin kirkkaiden värien käyttämisestä ja pienten yksityiskohtien lisäämisestä.

Adobe IllustratorAdobe Photoshop

Palvelumuotoilu

2022

Palvelumuotoilu

Kurssityö/asiakastyö. Toimeksiantona oli suunnitella palvelukonsepteja Kuopion Tahkon alueella sijaitseville palveluille pienryhmissä. Ryhmässä kanssani olivat Jenni Rissanen ja Sanna Rytkönen. Jokaisella ryhmän jäsenellä oli oma vastuualueensa. Minun vastuullani oli suunnitella palvelukonsepti Break Sokos Hotel Tahkon tulevalle Cowork-tilalle. Ryhmä antoi kommentteja ja tukea. Suunnittelin Cowork-tilalle käyttäjälähtöisen palvelukonseptin palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Cowork-tila on hotellin yhteydessä sijaitseva kaikille avoin työskentelytila. Konseptissa tuli ottaa huomioon mm. tilan toiminnallisuus, digitaalisuus, elämyksellisyys ja luovuus. Suunnitteluprosessissa tärkeässä roolissa olivat mm. persoonien ja palvelupolkujen luominen. Niiden avulla pystyin astumaan loppukäyttäjän saappaisiin. Näin sain selville, mitä toimintoja ja ominaisuuksia Cowork-tilaan tarvittaisiin. Asiakas oli tyytyväinen Cowork-tilan palvelukonseptiin. Konseptia ei kuitenkaan lähdetty toteuttamaan.

Adobe IllustratorBenchmarkCustomer journey mapHaastatteluMind mapPersoonatService designTiimityöTone of voice

Käyttöliittymäsuunnittelu

2023

UI- ja UX-suunnittelu

Kurssityö/asiakastyö. Toimeksiannon asiakkaana toimi Savonia yrityksille – Design Center. Toteutin toimeksiannon yhdessä Nea Söderholmin kanssa. Design Center tarjoaa asiakkailleen UI&UX suunnittelua. Tehtävänä oli suunnitella Design Centerille kolme erilaista mobiilisovelluspohjaa (application template), joita he voivat käyttää asiakastapaamisissaan. Sovelluspohjista asiakas voi valita mieleisiä ominaisuuksia omaan sovellukseensa. Sovelluspohjissa käytettiin Savonia yrityksille -visuaalista ilmettä. Haasteena oli löytää sovelluspohjiin ominaisuudet, jotka sopisivat usean eri alan asiakkaille. Tiedonkeruun ja samankaltaisuuskaavion avulla saimme luotua kolme erilaista sovellustyyppiä: yrityksen intra (B2B), työntekijän apuväline (B2B) ja palvelu (B2C). Esittelen palvelusovelluspohjan, joka oli kokonaan minun vastuullani. Tein sovelluspohjasta verkkokaupan, josta käyttäjä pystyy varaamaan määrittelemättömän palvelun itsellensä. Sovelluspohja sisältää mm. kauppanäkymän, varattavan palvelun esittelyn ja arvostelut, ajanvarauksen ja kalenterin, ostoskorin ja maksutapahtuman. Verkkokauppaa voi käyttää ilman kirjautumista tai rekisteröitymistä. Löydät videon prototyypistä linkin takaa toiselta portfoliosivultani.

Adobe IllustratorAdobe PhotoshopAdobe XdBenchmarkHaastatteluPrototypointiSamankaltaisuuskaavioTiimityöUI designUser flowUX designWireframe

Palvelumuotoilu

2022

UI- ja UX-suunnittelu, palvelumuotoilu, graafinen suunnittelu, brändin muotoilu

Asiakastyö. Selkosivut.fi on TulkkausILONA Oy:n tarjoama palvelu, joka tuottaa helposti saavutettavaa ja ymmärrettävää materiaalia yhdistämällä selkokieltä ja kuvia.​​​​​​​ Olen toteuttanut palvelulle kesän 2022 ja kevään 2023 välillä verkkosivun visuaalisen ilmeen suunnittelun, kuvitusta, painotuotteita ja brändin muotoilua. Brändin muotoilu sisälsi mm. mission, vision, brändin äänensävyn ja brändipersoonan selkeytystä, sekä brändin graafisen ilmeen suunnittelun ja brändikirjan luomisen.Verkkosivun suunnittelussa tuli ottaa huomioon saavutettavuus. Saavutettavuuteen vaikuttavat mm. värien tarpeeksi suuret kontrastierot, sivuston sisällön rytmittäminen ja sisällön määrän pitäminen maltillisena. Sivuston käytön tuli olla helppoa, ennakoitavaa ja palautetta antavaa. Brändin muotoilun aloitin suunnittelemalla ja vetämällä yhteisen työpajan yrityksen perustajille ja työntekijöille, jossa tarkastelimme brändiä palvelumuotoilun menetelmin. Työpajan tavoitteena oli saada luotua pohja brändille, joka olisi selkeä ja houkutteleva niin työntekijöille kuin asiakkaillekkin. Kokosin työpajan tulokset brändikirjaan, jonka loppuun lisäsin myös brändin graafisen ohjeiston. www.tulkkausilona.fi www.selkosivut.fi

Adobe IllustratorAdobe InDesignAdobe PhotoshopAdobe XdBenchmarkBrändäysFasilitointiPersoonatTone of voiceTunnekortitTyöpajaUI designUX designWireframeYhteiskehittäminen

Käyttöliittymäsuunnittelu

2023

Ui- ja UX-suunnittelu

Kurssityö. Tehtävänä oli suunnitella oma sovellus haluamastaan aiheesta. Loin konseptin ja prototyypin mobiilisovelluksesta, joka muistuttaa käyttäjäänsä ottamaan lääkkeensä ajallaan. Sovellus kannustaa ja kehuu käyttäjäänsä valitsemansa dinosaurushahmon kautta. Tehtävässä tuli ottaa huomioon sovelluksen käyttäjäkokemus ja visuaalinen ulkoasu. Sovelluksia lääkemuistutuksia varten löytyy jo useita, joten halusin luoda oman versioni, joka poikkeaa ulkonäöllään ja käyttäjäkokemukseltaan kilpailijoista. Dinomed-nimisen sovellukseni kohderyhmänä ovat ihmiset, joille visuaalisuus ja värit ovat tärkeitä. Nuoret ja nuorenmieliset, ei kuitenkaan lapset. Ihmiset, joita kliininen ulkonäkö saattaa ahdistaa. Sovellusta voisi sanoa jopa pelillistetyksi sen dinosaurushahmojen vuoksi. Halusin yhdistää toimivaan prototyyppiin animaatiota. Animoin piirtämäni dinosauruksen Adobe After Effects -ohjelmalla. Löydät animoidun dinosauruksen mm. sovelluksen etusivulta. Video animaatiosta/prototyypistä löydät linkin takaa toiselta portfoliosivultani.

Adobe After EffectsAdobe IllustratorAdobe PhotoshopAdobe XdBenchmarkGraphic designKäyttäjäpersoonaPrototypointiTuplatimanttiUI designUX designWireframe

Työkalut ja menetelmät

Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Benchmark
Customer journey map
Haastattelu
Mind map
Persoonat
Service design
Tiimityö
Tone of voice
Adobe Xd
Prototypointi
Samankaltaisuuskaavio
UI design
User flow
UX design
Wireframe
Adobe InDesign
Brändäys
Fasilitointi
Tunnekortit
Työpaja
Yhteiskehittäminen
Adobe After Effects
Graphic design
Käyttäjäpersoona
Tuplatimantti

Lisää samankaltaisia profiileja

Elisabeth Salin
Elisabeth Salin
Sisustusarkkitehtuuri
Juha Ilén
Juha Ilén
Teollinen muotoilu
Anna Kokki
Anna Kokki
Strateginen muotoilu
Kaisla Kujanpää
Kaisla Kujanpää
Visuaalinen taide