Outi Arbelius

  • Käyttökokemusmuotoilu
  • Palvelumuotoilu
  • Fasilitaattori
  • Muotoilija
  • Pohjois-Savo

Bella Lake Resort

  • Opiskelija

Työhistoria

Työkokemus

Uki Arkkitehdit Oy

Freelancer Palvelumuotoilija

2023 – 2024

Savonia Ammattikorkeakoulu

Sosiaalisen median opiskelijalähettiläs

2022 – 2023

Asunto Oy Kuopion Männistönrinne

Hallituksen puheenjohtaja

2023 – nykyhetki

Next Nordic Design

Palvelumuotoilija

2023 – nykyhetki

Reila Palvelut Oy

Rahankäsittelijä

2020 – 2021

Sijaiskoti Satuniemi Oy

Ohjaaja

2010 – 2020

Reila palvelut oy

Rahankäsittelijä

2011 – 2014

Solaris-lomat Ry

Kerroshoitaja

2009 – 2011

Olvi Oyj

Panimotyöntekijä

2007 – 2007

Koulutushistoria

Savonia ammattikorkeakoulua

Muotoilija AMK

2020 – nykyhetki

Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd

Muotoilun vaihto-opinnot

2022 – 2023

Itä-Suomen Avoin yliopisto

Sosiaalitieteen perusopinnot

2018 – 2020

Jyväskylän ammattiopisto

Kalusteartesaani

2007 – 2009

Työnäytteet

Graafinen suunnittelu

Erilaisten painotuotteiden suunnittelu Bella Lake Resortille.

Adobe IllustratorAdobe InDesignBrändäys

Yhteistyössä

https://www.bellalakeresort.fi

Palvelumuotoilu

Uki Arkkitehtien kanssa yhteistyössä kehitetty menetelmäpankki, jonka tuella integroidaan erilaiset vuorovaikutteiset suunnittelumenetelmät tukemaan tehokasta, tavoitteellista ja osallistavaa arkkitehdin työtä.Palvelumuotoilulle tyypillisellä tavalla osallistava suunnitteluprosessi palasteltiin ensin pienempiin palasiin, analysointiin ja rakennettiin pienempiä osaratkaisuita jonka jälkeen nämä osaratkaisut yhdistettiin menetelmäpankiksi. Uki arkkitehtien menetelmäpankki yhtenäistää osallistavat suunnittelumenetelmät koko yrityksen käyttöön. Menetelmäpankin tuella helpotetaan vuorovaikutteisten suunnittelumenetelmien käyttöä, optimaalisten työpajamenetelmien valintaa sekä työpajakäytäntöjen kehittämistä. Menetelmäpankki sisältää visualisoidun prosessikaavion joka selkeyttää menetelmien hyödyntämisen oikea-aikaisuuden mahdollisuuksia sekä auttaa valitsemaan sopivat menetelmät tiettyyn vaiheeseen suunnitteluprosessia.

Adobe IllustratorBenchmarkCo-designFasilitointiFigmaHaastatteluKuvitusKäyttäjäpolkuMiroService DesignTuplatimanttiVerkkokyselyYhteiskehittäminen

Yhteistyössä

https://ukiark.fi

Palvelumuotoilu

2023

Ryhmätyöprojekti-Savonia ammattikorkeakoulu

Brändikokonaisuuden suunnittelu Savolink-yritykselle koulutyönä. Projektissa lisäkseni mukana seuraavat opiskelijat: Janna Rissanen, Emmi Koponen ja Gert Christjansson. Projektin lopputuloksena syntyi Brändikirja asiakasyritykselle. Brändikirja sisälsi logon, brändivärit, sloganin, typografian, grafiikat sekä ohjeistuksen edellä mainittujen asioiden käyttöön. Työkaluina projektissa arvolupauskanvas ja Simon Sinekin Golden circle.

Adobe IllustratorArvolupauskanvasBrändäysFigmaMockup

Yhteistyössä

Janna Rissanen, muotoilun opiskelija.

Emmi Koponen, muotoilun opiskelija.

Gert Christjanson, muotoilun opiskelija.

Palvelumuotoilu

2023

Old to gold-Masterclass by Nora Kühner

Sheldy on vaate palveluna-konseptille vanhuksille. Sheldy on yhteiskäyttövaate jonka erilaiset vanhusten asumisyksiköt voivat ottaa osaksi omaa toimintaansa. Sheldy on vaate joka tukee vanhuksien itsenäistä elämää, tuo turvaa ja suojaa ilmastonmuutoksen mukanaan tuomilta ilmaston ääriolosuhteilta. Konsepti on toteutettu kiertotalousprojektina 5 päivän aikana ”Old to gold-masterclass by Nora Kühner”-intensiivikurssilla. Konseptointi sisälsi tarpeen tunnistamisen, ideoinnin, prototyypin valmistuksen tekstiiliteollisuuden ylijäämämateriaalista sekä brändäyksen. Konsepti esiteltiin yhdessä muiden intensiivikurssin lopputulosten kanssa marraskuussa 2023 ISPO Munich messuilla saksassa. Projektissa vastasin seuraavista asioista: Konseptointi, Projektin johtaminen, Markkinointi, Brändäys, Tuotekuvaus, Verkkosivujen rakennus.Voit lukea lisää Sheldystä, alla olevasta linkistä.

Adobe IllustratorAdobe PhotoshopBenchmarkBrändäysKonseptisuunnitteluLaserleikkausLogoMateriaalitutkimusMockupPrototypointiService DesignTiimityöValokuvaus

Yhteistyössä

Mirjam Hyvönen, Sustainability development student, MBA Savonia Master 

Käyttöliittymäsuunnittelu

2022

Muotoilun harjoittelu-Profile Vehicles Oy

Profile eCan-väyläohjausjärjestelmän visuaalisen ilmeen sekä käyttöliittymän rakenteen päivitys ambulanssin ohjaamossa, potilastilassa sekä takaovessa sijaitsevaan ohjauspaneeliin. Projektissa vastasin yhdessä sähkösuunnittelijan kanssa uuden rakenteen luonnista sekä visuaalisen ilmeen suunnittelusta. Vastasin yksin asiakasrajapinnassa toimimisesta, haastatteluista ja havannoinnista. Lisäksi vastasin käyttäjäpersoonien, palvelupolkujen, rautalankamallien, luokkakaavioiden ja screencasta videoiden luonnista sekä prototypoinnista.Käyttöliittymän haasteena oli vanhentunut, ei nykyaikainen tai brändin mukainen visuaalinen ilme sekä monimutkainenkäyttöliittymän rakenne. Tavoitteena oli ratkaista haaste luomalla intuitiivisempi, johdonmukaisempi ja helppokäyttöisempi käyttöliittymä, jossa on huomioitu loppukäyttäjien tarpeet mahdollisimman monipuolisesti. Lisäksi tavoitteena oli muokata visuaalista ilmettä yhtenäisemmäksi ja enemmän Profile Vehicles Oy:n uuden brändi-ilmeen mukaisemmaksi tuottamalla koodattava prototyyppi tummana sekä vaaleana vaihtoehtona.Lopputuloksena syntyi sovitusti kolme eri prototyyppiä väyläohjausjärjestelmästä kahdessa eri väriyhdistelmässä. Haastatteluiden, havannoinnin ja tutkimuksen pohjalta haaste ratkaistiin luomalla yksinkertaisempi, selkeämpi ja käyttäjälähtöisempi käyttöliittymä vastaamaan ensihoitajien tarpeita hektisessä ympäristössä työskennellessä.

Adobe IllustratorAdobe XdBenchmarkGraafinen suunnitteluHaastatteluKäyttäjäpersoonaMiroNavigaatiosuunnitelmaPalvelupolkuPersoonatPrototypointiRautalankamalliService DesignTuplatimanttiWireframe

Graafinen suunnittelu

2022

Asiakasprojekti-Profile Vehicles Oy

Profile Vehicles Oy:n uuden Savior ambulanssimallin ulkopinnan teippausmallien suunnittelu esittelyautoon sekä tuotantoautoon. Uuden teippausmallien tarkoituksena tuoda teippausten graafinen ilme tähän päivään, tuoda esille enemmän yrityksen brändiä, sekä helpottaa ja tehostaa tuotantoa.

Adobe IllustratorGraafinen suunnittelu

Yhteistyössä

https://profilevehicles.com/fi/

Marko Vänttinen

Käyttöliittymäsuunnittelu

Ryhmätyöprojekti-Hochschule für Gestaltung Swäbisch Gmünd

Ryhmätyöprojekti haptiikkaan pohjautuvalla käyttöliittymän suunnittelukurssilla. Ryhmätyönä suunniteltu vuorovaikutuksellinen ja haptinen sähköauton ohjauspyörä sekä kuljettajan näytön käyttöliittymä. Suunnittelun pohjana käytetty Seat Leon 2021 ajoneuvoa.Osallistuin projektissa jokaiseen työvaiheeseen lukuunottamatta 3D mallintamista. Toin projektiin palvelumuotoilun työmenetelmiä sekä loppuvaiheessa projektia keskityin käyttöliittymän visuaalisen ilmeen sekä rakenteen luomiseen, toisen jäsenen keskittyessä 3D mallintamiseen. Tavoitteena oli suunnitella sähköautoon intuitiivisempi ja haptiikkaan pohjautuva vuorovaikutus kuljettajan, ohjauspyörän ja käyttöliittymän välille ja näin lisätä ajamisen turvallisuutta sillä autojen käyttöliittymien digitalisaation myötä haptiikkaan pohjautuva vuorovaikutus ajoneuvon ja kuljettajan välillä on vähentynyt merkittävästi. Haptiikkaan pohjautuvan vuorovaikutuksen vähentyminenon tuonut selkeästi lisää haasteita ajamisen turvallisuuteen.

Adobe IllustratorBenchmarkCard sortingFigmaGraafinen suunnitteluHaastatteluKäyttäjäpolkuKäyttäjätutkimusMental MapNavigaatiosuunnitelmaPalvelupolkuPrototypointiRautalankamalliService Blueprint

Yhteistyössä

Piotr Soldaj Tuotemuotoilun opiskelija

Käyttöliittymäsuunnittelu

Ryhmätyöprojekti-Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd

Ryhmätyönä toteutettu mobiiliaplikaatio, käyttäjäkokemussuunnittelun kurssilla. Projektissa keskityttiin olemassa olevan haasteen löytämiseen muotoilun työkaluja hyödyntäen sekä mobiiliapplikaation suunnitteluun löydetyn haasteen pohjalta. Haasteena tunnistettin että, ihmiset kulkevat usein samoja reittejä ja käyttävät samoja palveluita. Tämän vuoksi oma asuinympäristö ja sen palvelutvoivat olla asukkaille hyvinkin tuntemattomia. Haastetta lähdettiin ratkaisemaan kehittämällä pelillinen mobiiliapplikaatio jossa aktivoidaan käyttäjää tutustumaan ympäristöönsä uudella tavalla kannustimia hyödyntämällä.Projektissa osallistuin jokaiseen työvaiheeseen. Suunnittelin ja illustroin suurimman osan pelissä kerättävistä merkeistä.

Adobe IllustratorBenchmarkCompetition analysisFigmaGraafinen suunnitteluHaastatteluHow might we?KäyttäjäpersoonaMosCow PriorisationPalvelupolkuProblem DefinitionPrototypointiService DesignSix HatsUser testingUX DesignWireframe

Yhteistyössä

Andrew Parker-Graafisen suunnittelun opiskelija, Lucie Paul De Hair Kommunikaatiomuotoilun opiskelija

Palvelumuotoilu

Tulevaisuuden ambulanssi-seminaari yhteistyössä Profile Vehicles Oy:n kanssa

Asiakasprojektina toteutettu projekti joka sisälsi tapahtumakoordinointia, työpajojen suunnittelua ja fasilitointia, puheenvuoron seminaarissa sekä erilaisia visualisointeja asiakkaan tarpeisiin.

Adobe IllustratorFasilitointiGraafinen suunnitteluKuvitusTiimityöTyöpaja

Yhteistyössä

Profile Vehicles Oy

Graafinen suunnittelu

2022

Asiakasprojekti-Taideteippaus huomionkiinnittäjäksi esittelyambulanssiin Profile Vehicles Oy:lle

Profile Vehicles Oy:n uuden Savior ambulanssin esittelyautoon taideteippauksen suunnittelu ja illustrointi. Taideteippaus toimii esittelyauton sisätilassa huomion kiinnittäjänä esimerkiksi messuilla. Illustroinnin ideana on tuoda esille Profile Vehicles Oy:n uutta ambulanssimallia sekä yrityksen juuria suomessa ja kansainvälisiä markkinoita.

Adobe IllustratorGraafinen suunnittelu

Palvelumuotoilu

Virtuaalisen työpajan fasilitointi

Kouluprojektina toteutettu Leasingpalvelun kehittäminen yhteistyössä Profile Vehicles Oy:n kanssa. Projektissa vastasin virtuaalisen työpajan suunnittelusta, toteutuksesta ja fasilitoinnista. Työpajaan osallistui Profile Vehicles Oy:n työntekijöitä sekä asiakkaita. Työpajan tavoitteena oli kartoittaa hyviä ja huonoja toimintamalleja nykyisessä Leasingpalvelussa. Vastasin myös työpajan tulosten koonnista, visualisoinnista ja palautteen keräämisestä asiakkailta. Työpajan kokonaisuus rakennettiin Miro alustalle. Työpaja toteutettiin Miroa sekä Teamsia hyödyntäen.

FasilitointiMiroTyöpajaYhteiskehittäminen

Yhteistyössä

Profile Vehicles Oy

Palvelumuotoilu

2022

Kouluprojekti-Savonia Ammattikorkeakoulu

Projektin tavoitteena luoda itselle henkilöbrändi brändin muotoilukurssilla. Brändäys prosessin lopputuloksena syntyi brändikäsikirja. Henkilöbrändäykseen sisältyi logon luonti, typografia, värit, äänensävy, visuaaliset elementit ja slogan. Prosessissa käytettiin muotoilun menetelmistä arvolupauskanvasta sekä Simon Sinekin Golden circle menetelmää.

Adobe IllustratorArvolupauskanvasBrändäysFigmaGolden CircleGraafinen suunnitteluService DesignTone of Voice

Työkalut ja menetelmät

Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Brändäys
Benchmark
Co-design
Fasilitointi
Figma
Haastattelu
Kuvitus
Käyttäjäpolku
Miro
Service Design
Tuplatimantti
Verkkokysely
Yhteiskehittäminen
Arvolupauskanvas
Mockup
Adobe Photoshop
Konseptisuunnittelu
Laserleikkaus
Logo
Materiaalitutkimus
Prototypointi
Tiimityö
Valokuvaus
Adobe Xd
Graafinen suunnittelu
Käyttäjäpersoona
Navigaatiosuunnitelma
Palvelupolku
Persoonat
Rautalankamalli
Wireframe
Card sorting
Käyttäjätutkimus
Mental Map
Service Blueprint
Competition analysis
How might we?
MosCow Priorisation
Problem Definition
Six Hats
User testing
UX Design
Työpaja
Golden Circle
Tone of Voice

Yhteistyössä

https://www.bellalakeresort.fi
https://ukiark.fi
Janna Rissanen, muotoilun opiskelija.
Emmi Koponen, muotoilun opiskelija.
Gert Christjanson, muotoilun opiskelija.
Mirjam Hyvönen, Sustainability development student, MBA Savonia Master 
Marko Vänttinen
Piotr Soldaj Tuotemuotoilun opiskelija
Andrew Parker-Graafisen suunnittelun opiskelija, Lucie Paul De Hair Kommunikaatiomuotoilun opiskelija
Profile Vehicles Oy

Lisää samankaltaisia profiileja

Minja Kolehmainen
Minja Kolehmainen
Julkinen taide
Anna Kokki
Anna Kokki
Strateginen muotoilu
Taru Tonder
Taru Tonder
Teollinen muotoilu
Irina Viippola
Irina Viippola
Teollinen muotoilu
Elina Aalto
Elina Aalto
Julkinen taide